БИДНИЙ ТУХАЙ

Монголын Уул Уурхайн Үндэсний Ассоциаци нь эрдэс баялгийн салбарт үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулдаг аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг гишүүнчлэлээр баталгаажуулсан, гишүүддээ үйлчилдэг, хараат бус үйл ажиллагаа явуулдаг, ашгийн бус ТББ юм.

  1. Үүсгэн байгуулагдав.

  2. Discovery Mongolia арга хэмжээг анх зохион байгуулав.

  3. Minetech арга хэмжээг анх зохион байгуулав.

  4. Mongolian mining journal сэтгүүлийг хөрөнгө оруулагч нарт зориулан гаргав.

  5. Нэн түрүүнд ХАБ - Бага хурлыг зохион байгуулж эхлэв.

  6. Монголын уул уурхайн лавлах толь.

  7. Хариуцлагатай уул уурхай хөтөлбөрийг боловсруулав оролцогч талуудад танилцуулж хүлээн

  8. Mining week арга хэмжээг УУХҮЯ хамтран зохион байгуулж байна.

Хүндэт ерөнхийлөгчид