Image

Монголын уул уурхайн үндэ ...

Монголын уул уурхайн үндэсний ассоциацийн Зөвлөлийн гишүүн Oyu Tolgoi нь хариуцлагатай уул уурхайн кодексийн 2023 оны хэрэгжилтийн өөрийн үнэлгээг хийж гүйцэтгэн тайлангаа ирү ...

Дэлгэрэнгүй
Image

Монголын уул уурхайн үндэ ...

Монголын уул уурхайн үндэсний ассоциацийн Зөвлөлийн гишүүн Энержи Ресурс ХХК нь хариуцлагатай уул уурхайн кодексийн 2023 оны хэрэгжилтийн өөрийн үнэлгээг хийж гүйцэтгэн тайлан ...

Дэлгэрэнгүй
Image

Монголын уул уурхайн үндэ ...

Монголын уул уурхайн үндэсний ассоциацийн Зөвлөлийн гишүүн Платинум Ланд ХХК нь хариуцлагатай уул уурхайн кодексийн 2023 оны хэрэгжилтийн өөрийн үнэлгээг хийж гүйцэтгэн тайла ...

Дэлгэрэнгүй
Image

Монголын уул уурхайн үндэ ...

Монголын уул уурхайн үндэсний ассоциацийн Зөвлөлийн гишүүн Southgobi sands ХХК нь хариуцлагатай уул уурхайн кодексийн 2023 оны хэрэгжилтийн өөрийн үнэлгээг хийж гүйцэтгэн тайл ...

Дэлгэрэнгүй
Image

Future engineers-2030

МУУҮА-ийн санаачилгаар салбарын боловсон хүчний хэрэгцээ шаардлагыг таниулах, бэлтгэх, уул уурхайн салбарын мэргэжлийн талаар мэдлэг олгох зорилгоор “Fu¬ture Engineers 2030” т ...

Дэлгэрэнгүй
Image

“Хариуцлагатай уул уурхай ...

МУУҮА нь Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, АМГТГ, ОҮИТБСЗ-ийн Ажлын албатай хамтран эрдэс баялгийн салбараас орон нутагт үлдэх үр өгөөжийн талаар холбогдох судалгаанд суурилсан ...

Дэлгэрэнгүй