top of page
8_edited.jpg

АССОЦИАЦИЙН
ТУХАЙ
.

Line separator

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Deleniti corrupti laudantium magni quibusdam alias ea? Voluptatum temporibus molestias porro et!

Artboard 8.png

ГИШҮҮД
ДЭМЖИГЧИД.

Монголын Уул Уурхайн Үндэсний Ассоциаци нь эрдэс баялгийн салбарт үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулдаг аж ахуйн нэгж, байгууллага, хувь хүмүүсийг сайн дурын үндсэн дээр нэгтгэсэн, нэгдэгсдийг гишүүнээр баталгаажуулсан, гишүүддээ үйлчилдэг, үйл ажиллагаа нь төрөөс хараат бус, ашгийн бус, төрийн бус байгууллага юм.

Logos-01.jpg
Logos-09.jpg
Logos-05.jpg
Logos-08.jpg
Logos-13.jpg
terra.jpg
Logos-19.jpg
Logos-02.jpg
Logos.jpg
Logos-06.jpg
Logos-11.jpg
Logos-14.jpg
Logos-17.jpg
Logos-20.jpg
Logos-03.jpg
Logos-04.jpg
sgs.jpg
Logos-12.jpg
Logos-15.jpg
Logos-18.jpg
Logos-22.jpg
bg_black.jpg

АЛСЫН
ХАРАА .

Хариуцлагатай уул уурхайг эрдэс баялгийн салбарын аливаа үйл ажиллагааны тулгуур зарчим болгон хэвшүүлж, эрдэс баялгийн салбарын тогтвортой хөгжилд бодитой дэмжлэг үзүүлдэг бие даасан институти болно.

bg-white.jpg

ЭРХЭМ
ЗОРИЛГО.

Хариуцлагатай уул уурхайг хөхүүлэн дэмжиж, хөгжүүлэх үйл хэрэгт идэвхтэй оролцох; Гишүүдийн хууль ёсны эрх ашиг, сонирхлыг хамгаалах; Салбарын төрийн бодлогод гишүүдийн дуу хоолойг тусгуулах; Гишүүддээ чиглэсэн үр нөлөөтэй үйлчилгээ үзүүлэх; Салбарын талаарх үнэн бодит мэдлэг, мэдээллийг түгээх

bottom of page