ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Монголын Уул Уурхайн Үндэсний Ассоциаци нь эрдэс баялгийн салбарт үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулдаг аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг гишүүнчлэлээр баталгаажуулсан, гишүүддээ үйлчилдэг, хараат бус үйл ажиллагаа явуулдаг, ашгийн төлөө бус ТББ юм

АССОЦИАЦИЙН ХОРООД

Монголын уул уурхайн үндэсний ассоциацийн дүрмийн дагуу Гүйцэтгэх захирлын дэргэдэх орон тооны бус хороод үйл ажиллагаа явуулдаг.

ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ ХОРОО

Тус хороо нь гишүүн байгууллагуудын олон нийттэй харилцах албаны мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн бөгөөд дараах 3 чиглэлд үйл ажиллагаа явуулдаг.

 • Уул уурхайн салбарын үнэн, бодит мэдээллийг олон нийтэд түгээх
 • Оролцогч талуудын мэдлэг, мэдээллийг нэмэгдүүлэх
 • Хариуцлагатай уул уурхайг сурталчлан таниулах

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХОРОО

Хорооны зорилго нь уул уурхайн төслүүдэд тулгардаг байгаль орчны асуудалтай холбоотой дараах асуудлыг чиглэн ажилладаг.

 • Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ
 • Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө
 • Химийн бодисын лиценз
 • Усны зөвшөөрлүүд
 • Газрын зөвшөөрөл
 • Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал
 • Нөхөн сэргээлт/ дүйцүүлэн хамгаалах
 • Хог хаягдал
 • Мэргэжлийн зөвлөл

ХУУЛЬ ЭРХЗҮЙН ХОРОО

Тус хороо нь салбарт хамааралтай хууль, дүрэм, журам мөн нэмэлт өөрчлөлтүүд дээр санал оруулах, Засгийн газраас томилсон үндэсний хороо, ажлын хэсэгт хувийн хэвшлийг төлөөлж санал боловсруулах, Уул уурхайн салбарын хууль эрх зүйн орчны шинэчлэлд нэгдсэн санал бодлоо тусгах зорилготой хороо юм.

ТЭЭВЭР ЛОЖИСТИКИЙН ХОРОО

Аж ахуй нэгжүүдийн тээвэрлэлт ложистиктой холбоотой асуудал эрхэлсэн тээвэр ложистикийн хороо үйл ажиллагаа явуулж байна.

ҮНДСЭН АЖЛЫН ХЭСГҮҮД

ҮНДСЭН АЖЛЫН ХЭСГҮҮД

 • Аж үйлдвэржилтийн үндэсний хороо
 • Зөвшөөрлийн зөвлөл
 • Өмнийн говийн бүсийн хөгжлийн зөвлөл
 • Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үндэсний зөвлөл
 • Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгын үндэсний зөвлөл
 • Ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл боловсруулах ажлын хэсэг
 • Геологи уул уурхай, хүнд үйлдвэр, газрын тосны салбарын нийгэм, эдийн засгийн үнэлгээний ажлын хэсэг
 • Mining week – 2023 чуулганыг зохион байгуулах ажлын хэсэг
 • PDAC олон улсын арга хэмжээнд оролцох ажлын хэсэг
 • Хөдөлмөр нийгмийн түншлэлийн гурван талт үндэсний зөвлөл
 • Хүнд машин механизмын мэргэжлийн зөвлөл
 • Уртын ээлжийн ажлын хэсэг
 • Эдийн засгийн бодлогын зөвлөл
 • Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн жишиг үнэ зарлах ажлын хэсэг
 • Стандарт хэмжил зүйн техникийн хороо
 • Хүнд машин механизмын мэргэжлийн зөвлөл

Төсөл хөтөлбөр

Уурхайг ашигласнаар улс орны хөгжилд нь нэмэртэй, ард түмний амьдралд тустай, байгаль орчин, хүний э...


Дэлгэрэнгүй

Монголын уул уурхайн компаниудын нийгмийн хариуцлагаа дээшлүүлэх, тэдгээрийн тогтвортой хөгжлийг хан...


Дэлгэрэнгүй

Монголын уул уурхайн компаниудын нийгмийн хариуцлагаа дээшлүүлэх, тэдгээрийн тогтвортой хөгжлийг хан...


Дэлгэрэнгүй

“Монгол улсын эрдэс баялгийн салбарын боловсон хүчний хэрэгцээ шаардлага болон боломжит олон улсын т...


Дэлгэрэнгүй

Хууль эрхзүй