top of page

Б. Мөнхтөр

Олон нийтийн харилцааны менежер

Боловсрол

2000-2010 – Нийслэлийн Ерөнхий Боловсролын 47-р сургууль

2010-2014 – ШУТИС-График дизайнер

Ажлын туршлага

2014-2019 - Үндэсний үнэт цаас хэвлэлийн компани

Дизайнер

2019 Analysis Design Solution ТББ

Дизайнер

2019-2020 Хөдөлмөр, нийгэм хамгааллын яам

Хэвлэлийн Дизайнер

2022-2021 Скайтел ХХК

Дизайнер

2021-2022 Сангийн яам

Дизайнер


Б. Мөнхтөр
bottom of page