top of page

Г. Эрдэнэтуяа

Гүйцэтгэх захирал

Боловсрол

1990-2000 - 10 жилийн 4-р дунд сургууль, Эрдэнэт хот

2000 – 2004 - Бакалавр- Байгаль орчны химич инженер

МУИС Химийн факультет- Экологич химич

Дипломын ажлын нэр: “Улаанбаатар хотын төв замын дагуух ургамлын бохирдолд авто машины үзүүлэх нөлөөлөл”

2005 – 2007 - Магистр – Байгаль орчны инженер

МУИС Химийн факультет

Судалгааны ажлын нэр: “Бороогийн уурхайн Байгаль орчны хяналт шинжилгээ”


Ажлын туршлага

2020-2022 Хан Алтай Ресурс ХХК

ЭМААБООНЗ хэлтсийн Ерөнхий менежер


01/2021-12/2021 АМЕП төслийн Үндэсний зөвлөх (National Consultant)


2014-2016 И СИ СИ ЭС ХХК-ын Гүйцэтгэх захирал

2014-2016 И ДИ СИ ЭС ХХК-д Ахлах зөвлөх-зайнаас


2012-2013 Аспайр майнинг ХХК

ЭМААБО-ны менежер


2010-2012 Оюу Толгой ХХК


Байгаль орчны эрх зүйн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн


2008-2010 Бороо Гоулд ХХК

Байгаль Орчны Инженер/ Зохицуулагч


2006-2008 Бороо Гоулд ХХК

Байгаль Орчны Мэргэжилтэн


2004-2006 Бороо Гоулд ХХК

Байгаль Орчны Техникч болон туслах


Г. Эрдэнэтуяа
bottom of page