top of page

ҮЙЛ
АЖИЛЛАГАА

Line separator

Монголын Уул Уурхайн Үндэсний Ассоциаци нь эрдэс баялгийн салбарт үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулдаг аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг гишүүнчлэлээр баталгаажуулсан, гишүүддээ үйлчилдэг, хараат бус үйл ажиллагаа явуулдаг, ашгийн төлөө бус ТББ юм

Artboard 8.png

АССОЦИАЦИЙН ХОРООД.

Монголын уул уурхайн үндэсний ассоциацийн дүрмийн дагуу Гүйцэтгэх захирлын дэргэдэх орон тооны бус хороод үйл ажиллагаа явуулдаг. 

Олон нийттэй харилцах хороо

Хорооны зорилго нь олон нийтийн дундах салбарын тухай зөрүүтэй буруу ойлголтуудын эсрэг ухуулга сурталчилгааны ажил хийх юм. Тус хороо нь гишүүн байгууллагуудын олон нийттэй харилцах албаны мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн бөгөөд  дараах 3 чиглэлд үйл ажиллагаа явуулдаг.

 • Өрсөлдөх чадвар буюу эдийн засгийн тусгаар тогтнол

 • Хууль эрхзүй өмгөөлөл

 • Хариуцлагатай уул уурхай

Logos-02.jpg
Logos-09.jpg
Logos-08.jpg
Logos-05.jpg

Байгаль Орчны Хороо

Хорооны зорилго нь уул уурхайн төслүүдэд тулгардаг байгаль орчны асуудалтай холбоотой дараах асуудлыг чиглэн ажилдаг. 

 • Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ

 • Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө

 • Химийн бодисын лиценз

 • Усны зөвшөөрлүүд

 • Газрын зөвшөөрөл

 • Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал

 • Нөхөн сэргээлт/ дүйцүүлэн хамгаалах

 • Хог хаягдал

 • Мэргэжлийн зөвлөл

Logos-01.jpg
Logos.jpg
Logos-04.jpg
Logos-14.jpg

Хууль эрхзүйн хороо

Салбарын аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд нөлөөлж буй шинээр батлагдсан хууль дүрэм журам мөн нэмэлт өөрчлөлтүүд дээр санал оруулах зорилгтой.

Logos-02.jpg
Logos-03.jpg
Logos-05.jpg

Тээвэр ложистикийн хороо

Аж ахуй нэгжүүдийн тээвэрлэлт ложистиктой холбоотой асуудал эрхэлсэн тээвэр ложистикийн хороо үйл ажиллагаа явуулж байна. 

Logos-11.jpg
Logos-09.jpg
sgs.jpg
bg_black.jpg

Ажлын хэсгүүд

Гишүүдээ төлөөлж тэдний эрх ашгийг хангуулах зорилгоор Ассоциацийн орж ажилдаг төрийн ажлын хэсгүүд

logo_mmhi.png
 • Аж үйлдвэржилтийн үндэсний хороо

 • Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн жишиг үнэ зарлах ажлын хэсэг

 • Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгын үндэсний зөвлөл

 • Ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл боловсруулах ажлын хэсэг

 • Геологи уул уурхай, хүнд үйлдвэрлэл газрын тосны салбарын нийгэм, эдийн засгийн үнэлгээний ажлын хэсэг

 • Mining week - 2023 чуулганыг зохион байгуулах ажлын хэсэг

 • PDAC олон улсын арга хэмжээнд оролцох ажлын хэсэг

logo_soc.png
 • Хөдөлмөр нийгмийн түншлэлийн гурван талт үндэсний зөвлөл

fb-img.png
 • Эдийн засгийн бодлогын зөвлөл

ТӨСӨЛ
ХӨТӨЛБӨРҮҮД
.

Монголын уул уурхайн үндэсний ассоциацийн дүрмийн дагуу Гүйцэтгэх захирлын дэргэдэх орон тооны бус хороод үйл ажиллагаа явуулдаг. 

Бидний мэдэхгүй уул уурхай төсөл

Олон нийтэд эрдэс баялгийн салбарын талаар зөв мэдлэг, мэдээлэл түгээх зорилгоор тус “Бидний мэдэхгүй уул уурхай” төслийг санаачлан, 2023 оны 3-р сараас эхлэн хэрэгжүүлж байна. Тус төслийн хүрээнд ашигт малтмалын төрлүүдийн талаар сонирхолтой баримт, тоо, судалгааг гарган сошиал сувгуудаар түгээж, иргэдийн салбарын талаарх суурь мэдлэгийг сайжруулахаар зорин ажиллаж байна.

Future-2030

МУУҮА-ийн санаачилгаар “Монгол Улсын эрдэс баялгийн салбарын боловсон хүчний
хэрэгцээ, шаардлага болон боломжит олон улсын тэтгэлгийн танилцуулга” цуврал уулзалтыг дүүрэг бүрд арван жилийн ахлах ангийн сурагчдад салбарын боловсон хүчний хэрэгцээ шаардлагыг таниулах, уул уурхайн салбарын мэргэжлийн талаар мэдлэг олгох, энэ чиглэлээр авч болох тэтгэлгийн талаар мэдээлэл өгөх зорилгоор “Future miners-2030” үйл ажиллагааг эхлүүлэн ажиллаж байна. 

bottom of page